SSD Tracy™

Nu erbjuder vi SSD Tracy™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid manuell avverkning. Från stubben till slutkund.

Svensk Skogsdata har utvecklat en metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera, android. Genom våra utprövade algoritmer kan nu sekundsnabb matchning göras.

Now we offer SSD Tracy™ for origin marking and complete traceability of each individual log in manual harvesting. From the stump to end customer.

Svensk Skogsdata has developed a method for tree recognition with the image of the harvested tree and the stump’s cutting surface using mobile camera, android. Through our proven algorithms, matching can now be done within seconds.

SSD Diana™

SSD Diana™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid avverkning med skördare Från stubben till slutkund. Är nu i testkörning och evaluering i skoglig miljö.

SSD Diana™ for origin marking and complete traceability of each individual log when harvesting with harvester unit. From the stump to end customer. Is now in trial and evaluation in a forest environment.