För varje enskilt träd!

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custody nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierat.