Den 15 mars 2017 finns en produktprototyp framtagen som med 97% säkerhet kan identifiera varifrån en stock är avverkad. Den första säljbara TRI-produkten tas nu fram för manuell avverkning.

TRI manuell

Den första TRI-produkten tas nu fram för manuell avverkning. Den planeras finnas på marknaden kvartal 3/2017.

TRI skördare

TRI-produkt anpassad för skördare tas fram nu under 2017.