Rubrik 1

Svensk Skogsdata deltar vid Elmia Wood 7-10 juni 2017; både med monter och föreläsning

Rubrik 2

Finjustering av TRI-tekniken för manuell avverkning, som enligt plan kan presenteras för marknaden kvartal 3, påbörjas den 15 mars 2017.

En Demo finns nu den 7 mars 2017, framtagen för trädigenkänning; TRI.

Rubrik 3

Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt tillsammans med industridesignskolan vid LTH, Lunds Universitet, har avslutats 2 mars 2017. Studenternas förslag har bearbetats vidare av ett expertteam och en prototyp framtagits som testas i såväl laboratoriemiljö på Lunds Tekniska Högskola som i reell skogsmiljö på skördaraggregat.

Patentansökan för ett koncept som omfattar såväl teknik, metod som en affärsprocess är inlämnad 16 januari 2017.