Nyheter

Svensk Skogsdata deltar vid Elmia Wood 7-10 juni 2017; både med monter och föreläsning

Finjustering av TRI-tekniken för manuell avverkning, som enligt plan kan presenteras för marknaden kvartal 3, påbörjas den 15 mars 2017.

En Demo finns nu den 7 mars 2017, framtagen för trädigenkänning; TRI.

Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt tillsammans med industridesignskolan vid LTH, Lunds Universitet, har avslutats 2 mars 2017. Studenternas förslag har bearbetats vidare av ett expertteam och en prototyp framtagits som testas i såväl laboratoriemiljö på Lunds Tekniska Högskola som i reell skogsmiljö på skördaraggregat.

Patentansökan för ett koncept som omfattar såväl teknik, metod som en affärsprocess är inlämnad 16 januari 2017.

 

Vårt Team

Jonny Edvardsson, VD (founder)
jonny@svenskskogsdata.se

Erland Forsström, Virkesredovisning
e.forsstrom@svenskskogsdata.se

Matts Lilja, IT & teknik
m.lilja@svenskskogsdata.se

Maria Rendahl, Kommunikation & Corporate Identity
m.rendahl@svenskskogsdata.se

Marcus Bloom, Marknad & Försäljning
m.bloom@svenskskogsdata.se

Jörgen Rindstedt, IT-specialist & programmerare
j.rindstedt@svenskskogsdata.se

Anna Edvardsson, Ekonomi
a.edvardsson@svesnkskogsdata.se

Jan Erik Rendahl, Styrelseordförande (founder)
rendahl@svenskskogsdata.se