Skog_ovanifran
Slide background

Super Flexible Layout Builder

Tons of ElementsReal Drag and DropFullscreen OptionUndo/Redo functionallity
Slide background

Innovation för TRI

Patenskyddad innovation baserad på svensk högteknologisk forskning för trädigenkänning.

CoC 2.0

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custody nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierad.

Årsringar i algoritmer

Trädets unika årsringar och kännetecken – som ett fingeravtryck – kodas och tolkas genom avancerade algoritmer.

Blixtsnabb överföring

Blixtsnabb informationsöverföring genom GPS och databearbetning i molntjänst. Återkoppling till din mobil/dator.

Vi ursprungsmärker varje stock och digitaliserar skogens flödessystem